–شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزارهاي ایزی بار

( EZYBAR )

–نرم‌افزارهای ایزی بار که توسط شركت پارس پژوهان آرتين به شماره ثبت ٥٠٧٩٢٧(شرکت) برای تسهیل خدمات به متقاضيان طراحی گردیده، تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می‌‌نماید؛ لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین کاربر و شرکت(ایزی بار) حاکم خواهد بود. بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات مذكور،این شروط را به‌دقت مطالعه فرمایید. استفاده از خدمات مابه‌منزله‌ قبولي تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلااعتبار می‌‌نماید. شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزارها و سياستهاي خود را در طول زمان تغییر دهد. این تغییرات از طریق نرم‌افزار ایزی بار یا در قالب پیامک و ايمیل يا موارد ديگري به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد؛ صرف ادامه‌ی استفاده‌ی کاربر از خدمات شركت، اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول آن تلقی می‌‌گردد.


–توجه: هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبِت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به‌منزله امضای الکترونیک و همانند امضای دست‌نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را به مفاد سند ملتزم می‌‌نماید.


الف) خدمات

ایزی بار خدمات جابجايي بارارائه نمی‌‌کند، بلکه تنها با ایجاد یک پل ارتباطی بین متقاضيان (افرادی که متقاضی استفاده از خدمات جابجايي بارهستند و با ثبت‌نام در ایزی بار درخواست جابجايي باررا ارسال می‌‌کنند) و رانندگان(افرادی که مایل به ارائه‌ی خدمات جابجايي بارهستند و با ثبت‌نام در ایزی بار درخواست متقاضيان را دریافت می‌‌کنند) و شرکت های حمل و نقل(شرکت هایی که با داشتن مجوزات لازم اقدام به صدور بارنامه و .... می نمایند) خدمات جابجايي باررا تسهیل می‌‌نماید. بدین‌‌توضیح که درایزی بار ،راننده میان پذیرش درخواست متقاضي وارايه خدمت یا رد آن مخیر است و متقاضي نیز پس از ارسال درخواست و مشخص شدن راننده می‌‌تواند از درخواست خود انصراف دهد و شرکت حمل و نقل نیز در قبول یا رد آن مختار است. بدین‌وصف، هر خدمتي که در قالب این برنامه‌ی نرم‌افزاری صورت می‌‌گیرد یک قرارداد مستقل فی‌مابین راننده و متقاضي و شرکت حمل و نقل است و ایزی بار تنها زمینه‌ی انعقاد این قرارداد را میان متقاضيان و رانندگان و شرکت های حمل و نقل در هر سفر(ماموریت) مهیا می‌‌کند. تأکید می‌‌شود که اين شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی – اعم از حقوقی و کیفری – در قبال اتفاقات حین دريافت خدمت در مقابل کاربران – اعم از متقاضيان و رانندگان و شرکت های حمل و نقل – و اشخاص ثالث نخواهد داشت.

ب) استفاده از خدمات

۱- حساب کاربری

۱-۱- برای عضویت در ایزی بار و استفاده از تمامی خدمات آن، لازم است هر کاربرِ (متقاضي يا راننده یا شرکت حمل و نقل)اقدام به ایجاد یک حساب کاربری درایزی بارنماید. برای ایجاد حساب کاربری شرایط زیر الزامی است:

* داشتن ۱۸ سال تمام شمسی

* تکمیل فرم مشخصات از قبیل نام، نام خانوادگی و شماره‌ی همراه و ايميل و ..

* داشتن مجوزات لازم

١-٢- هر فرد تنها مجاز به افتتاح یک حساب کاربری درایزی بار است.

١-٣- هر کاربر مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در حساب کاربری را می‌‌پذیرد و متعهد می‌‌شود که در صورت تغییر در هر بخش از این اطلاعات، حساب کاربری خود را در ایزی بار به ‌روز نماید. وارد کردن اطلاعات نادرست و غیردقیق ممکن است منجر به محرومیت کاربر از خدمات ایزی بار شود و کاربر نمی‌‌تواند به این موضوع معترض گردد.

١-٤- هر کاربر با ثبت‌نام در ایزی بار و ایجاد حساب کاربری به نام خود صحت انتساب تمام پیام‌های صادره ازحساب کاربری خویش را پذیرفته و در نتیجه حق هرگونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده‌ی پیام‌های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می‌‌نماید.

٥-١- در صورت عدم همکاری کاربر و ارائه نکردن اطلاعات مربوط – در شرایط خاص که ممکن است احراز هویت کاربر از جانب شرکت ضروری تشخیص داده شود – شرکت حق انسداد حساب کاربر را خواهد داشت.

٢- هزینه‌های استفاده از خدمات و سایر هزینه‌های مرتبط و نحوه‌ی پرداخت آن

٢-١- با توجه به اینکه اتصال به اینترنت برای استفاده از نرم‌افزارهای ایزی بار ضروری است، کاربر می‌‌بایست اینترنت مورد نیاز را به‌انضمام سایر لوازم استفاده از نرم‌افزارهای ایزی بار تدارک ببیند و مخارج آن‌ها را شخصاً تأمین نماید. بدین‌‌وصف، هزینه‌ای که به‌عنوان هزینه‌ی خدمات محاسبه و از کاربر(شرکت حمل و نقل) دریافت می‌‌شود مشتمل بر مخارج اینترنت مصرفی و موارد مشابه نبوده و تنها بهای خدمات ارائه‌شده از سوی نرم‌افزارهای ایزی بار است.

٢-٢- هزینه‌ی خدمت بصورت اختیاری(مناقصه) از جانب کاربر(متقاضی) تعیین و به کاربر(راننده ) اعلام می‌‌گردد. راننده و شرکت حمل و نقل پس از مشاهده‌ی قیمت و پذیرش درخواست حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می‌‌نماید

٢-٣- هزینه‌ی خدمت که در هنگام درخواست متقاضي برای راننده و به تبع آن برای شرکت حمل ارسال می گردد برای یک مبدا و یک مقصد با هزینه بیمه نامه وبارنامه و .. میباشد و راننده و شرکت حمل و نقل پس از مشاهده‌ی قیمت و بررسی آن و پذیرش درخواست حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می‌‌نماید.

همچنین هر تغییری در شرایط خدمت(ماموریت) از سوی متقاضي ،از قبیل درخواست تغییر مبدأ، مقصد و مسیر سفر یا درخواست توقف در طی مسیر و مانند آن، که منجر به تغییر قیمت گردد با یستی با توافق طرفین صورت گیرد و شرکت حمل و نقل ملزم به اطلاع آن به شرکت (ایزی بار) میباشد.

٢-٤- متقاضي هزینه‌ را به طبق توافق حاصله به شرکت حمل و نقل یا راننده پرداخت می نماید و ایزی بار در این خصوص از متقاضی و راننده هزینه ای بابت استفاده از نرم افزار دریافت نمی کند.

تبصره:هزینه خدمات ایزی بار از شرکت حمل و نقل دریافت می گردد و شرکت حمل و نقل یایستی از طریق نرم افزار ایزی بار اقدام به شارژ حساب خود نماید تا پیشنهاد صدور مجوزات (بارنامه ،بیمه نامه و ...)به ایشان ارسال گردد.بدیهی است کیف پول ایشان بایستی حداقل ٢ درصد مبلغ پیشنهادی متقاضی را جهت قبول سفارشات داشته باشد.

٢-٥- در مواردی به تشخیص و صلاحدید شرکت، بسته‌های تشویقی (به‌صورت عمومی و برای همه‌ی کاربران یا به‌صورت اختصاصی و برای کاربران خاص)، به‌عنوان هدیه و بدون دریافت هزینه، برای کاربران در نظر گرفته می‌‌شود که در قالب آن شرکت های حمل و نقل از شارژرایگان کیف پول و متقاضیان از تخفیف ارسال بارو سایر مشوق‌ها بهره‌مند خواهند شد. در صورتی که بسته‌ها دارای تاریخ اعتبار مشخصی باشند، پس از آن تاریخ بلااعتبار خواهند بود. مضاف بر آن و با عنایت به ماهیت هدیه‌ایِ بسته‌های مذکور، به تشخیص شرکت این بسته‌ها در هر زمانی قابل تغییر، تعلیق یا ابطال خواهند بود و شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌‌دارد که بدون تدارک هیچ دلیلی هر یک از این بسته‌ها را غیرفعال نماید.

۳- مالکیت حقوق معنوی نرم‌افزارهای ایزی بار

مالکیت معنوی نرم‌افزارهای ایزی بار و تمام ملحقات آن (از جمله نام، علامت تجاری و خدمات ارائه‌شده تحت این نام و …) متعلق به شرکت است و در نتیجه:

٣-١- کاربران تنها اجازه‌ی استفاده‌ی محدود و غیرانحصاری از خدمات آن را تحت شرایط قرارداد حاضر دارند، بدون آن که این استفاده حقی برای آن‌ها نسبت به مالکیت نرم‌افزارهای ایزی بار یا سایر حقوق معنوی مربوطه ایجاد نماید یا اجازه‌ی استفاده از نام، علامت تجاری، لوگو و … را به آن‌ها اعطا نماید.

۲-۳- کاربران نمی‌‌توانند نرم‌افزارهای ایزی بار را تغییر دهند، بازتولید یا بازنویسی کنند یا از آن برای تولید یک برنامه‌ی مشابه استفاده نمایند.

۳-۳- کاربران مجاز به استفاده از خدمات نرم‌افزارهای ایزی بار جز در شرایط مقرر در این قرارداد نیستند و حق اجاره، فروش و به‌طور کلی انتقال نرم‌افزارهای ایزی بار و حقوق ناشی از آن یا نمایش عمومی آن را نخواهند داشت.

۴-۳- کاربران نمی‌‌توانند به هیچ‌یک از سرویس‌‌ها و برنامه‌ها و شبکه‌ی مرتبط با سرورها به‌صورت غیرمجاز دسترسی پیدا کنند یا در این راستا تلاشی انجام دهند و نیز نمی‌‌توانند با استفاده از مهندسی معکوس یا مترجم وارون به کد سطح بالا یا زبان ماشین دست پیدا کنند.

۵-۳- کاربران نمی‌‌توانند برنامه را مشابه‌سازی کنند یا بخشی از برنامه را درون برنامه‌ی دیگری استفاده نمایند.

۴- تعهدات عمومی کاربر:

۱-۴- کاربر مجاز نیست حساب کاربری خود را برای استفاده در اختیار دیگر اشخاص – اعم از حقیقی و حقوقی و به‌ویژه افراد زیر ۱۸ سال – قرار دهد یا آن را به هر نحو به دیگری منتقل نماید. در صورت تخلف، مسئولیت تمام اقدامات انجام شده توسط دیگران به‌عهده‌ی صاحب حساب کاربری خواهد بود.

۲-۴- مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌‌شود مطلقاً به‌عهده‌ی شخص کاربر است، در نتیجه ضروری است که کاربر در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود، از جمله نام کاربری و رمز عبور، حداکثر اقدامات لازم را مبذول دارد و از این طریق مانع استفاده‌ی دیگران از آن گردد. همچنین ضروری است که کاربر در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب کاربری خود کاربر در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت لزوم شرکت را مطلع کند تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.

۳-۴- کاربر متعهد است که در استفاده از خدمات ایزی بار تمامي قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کند، نرم‌افزار را برای اهداف قانونی به‌کار گیرد و در همه حال، با در نظر گرفتن حیثیت تجاری نرم‌افزارهای ایزی بار و شرکت، مرتکب رفتاری نشود که اعتبار نرم‌افزارهای ایزی بار را خدشه‌‌دار نماید. مسئولیت هر نوع اقدام کاربر که منجر به بروز آسیب بدنی، جانی یا مالی گردد به‌عهده‌ی کاربر است و شرکت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

۴-۴- کاربر تنها مجاز است از ایزی بار برای رفع نیازهای شخصی استفاده کند و باید از استفاده‌ی تجاری(واسطه گری) از خدمات آن اجتناب نماید. در صورت تخلف، چهار برابر هزینه‌ی خدمات انجام شده از سوی متخلف به‌عنوان وجه‌التزام تخلف از وی اخذ خواهد شد. وصول این مبلغ نافی حق شرکت برای طرح دعوای جبران خسارت وارده نخواهد بود.

۵-۴- کاربر اقرار می‌‌نماید که با افتتاح حساب کاربری در ایزی بار تنها مجوز استفاده‌ی غیرانحصاری، غیرقابل‌انتقال و محدود از خدمات آن را دریافت می‌‌کند و به این ترتیب مدعی مالکیت یا حقی نسبت به ایزی بار (اعم از کپی‌رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن) نیست، در غیر موارد مصرح در این قرارداد اجازه‌ی استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم‌افزارهای ایزی بار را ندارد و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی شرکت نسبت به نرم‌افزارها و ملحقات آن خواهد بود.

۶-۴- کاربر می‌‌پذیرد که قرارداد حاضر یک قرارداد قابل رجوع و جایز از سوی شرکت است و شرکت می‌‌تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ‌گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود کند و مانع استفاده‌ی کاربر از خدمات ایزی بار گردد.

۷-۴- کاربر متعهد است که پس از اتمام خدمت (ماموریت) از اطلاعاتی که در نتیجه‌ی استفاده از خدمات ایزی بار کسب نموده است استفاده نکند و از ذخیره‌ی این اطلاعات به هر شکل – اعم از ذخیره‌ی اطلاعات در دستگاه تلفن همراه یا سایر موارد – اجتناب نماید.

۸-۴- کاربر متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی را که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل یا نرم‌افزارهای ایزی بار در خصوص استفاده از خدمات ایزی بار و شرایط آن برای کاربر ارسال می‌‌گردد مطالعه نماید و در صورت موافقت آن را تأیید نماید. تأیید مزبور ممکن است در قالب یک علامت،کلمه، عدد، عبارت، نام تایپ‌شده و امثال آن به‌عمل آید که به سند ارسالی الحاق می‌‌شود و همانند امضای دست‌نویس دارای آثار حقوقی است و امضاکننده را به مفاد سندی که به‌طریق مزبور امضا نموده است متعهد و ملتزم می‌‌نماید

۹-۴- کاربر می‌‌پذیرد که بسته‌های تشویقی اختصاصی (و نه بسته‌های تشویقی عمومی)، که در بند ۲-۵ قرارداد پیش‌بینی شده است، برای استفاده‌ی شخصی وی در نظر گرفته شده و به همین دلیل می‌‌بایست از انتقال و فروش آن‌ها اجتناب نماید.

۱۰-۴- کاربر می‌‌پذیرد که اعتبار ناشی از بسته‌های تشویقی – پیش‌بینی‌شده در بند ۲-۵ قرارداد – غیرقابل‌تبدیل به وجه نقد است و از این رو کاربر نمی‌‌تواند وجه معادل بسته‌های تشویقی را از شرکت مطالبه نماید.

۱۱-۴- در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین هم‌زمان به‌عنوان «متقاضي» برای یک خدمت درخواست ارسال و همان فرد این درخواست را به‌عنوان «راننده» یا شرکت حمل و نقل قبول کند واعمالی از این دست انجام دهد، عمل مزبور تقلب قلمداد می‌‌شود وشرکت مجاز خواهد بود بنا به تشخیص خود خسارت وارده را از متقلب مطالبه نماید. وصول این خسارت نافی حق شرکت برای انسداد حساب کاربری مذکور نخواهد بود. در صورتی که وابستگان یک فرد با همکاری وی اقدام به اعمال مشابه کنند یا کاربران به هر شکل نسبت به شرکت اِعمال حیله و تقلب نمایند و بدین‌وسیله موجبات ضرر شرکت را فراهم آورند، مشمول حکم اخیر خواهند بود.

۵- تعهدات اختصاصی کاربر راننده

٥-١- راننده موظف است پس از پذیرش درخواست خدمات مذكور ظرف زمان متعارف، در مبدأ ( نشانی‌ای که در تقاضا ثبت شده است) حضور یابد. تخلف از این امر شرکت را مجاز خواهد نمود ، خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت شرکت را از راننده وصول نماید. اخذ مبالغ موصوف نافی حق شرکت برای انسداد حساب کاربری راننده مزبور نخواهد بود. رد درخواست متقاضی با صلاحیت پس از پذیرش آن مشمول حکم این بند خواهد بود.

۲-۵- راننده موظف است در حین انجام خدمت تمامی قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. مسئولیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به بار یا اشخاص ثالث حین سفر(ماموریت) به‌سبب عدم رعایت این مقررات به‌عهده‌ی راننده است و شرکت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار نرم‌افزار را از راننده‌ی خاطی مطالبه نماید.

۳-۵- راننده موظف است اعتبار تجاری نرم‌افزار ایزی بار را در همه حال در نظر بگیرد و برای حفظ این اعتبار از خود حسن خلق نشان دهد و مراتب نزاکت و ادب را در قبال متقاضی(کارفرما) و شرکت حمل و نقل رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه‌‌دار شدن حیثیت تجاری نرم‌افزار گردد شرکت را مجاز خواهد نمود که مبلغ پنج میلیون تومان به‌عنوان وجه التزام تخلف از راننده‌ی متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث این امر با شرکت است.

۴-۵- راننده موظف است قیمت تعیین‌شده توسط کارفرما(متقاضی) را پس از کسر کسورات قانونی شرکت حمل و نقل از ایشان مطالبه نماید. مطالبه‌ی مبلغ مازاد – جز در شرایط مقرر در بند ۳ ماده‌ی ۲ – موجب ایراد ضرر به حیثیت تجاری شرکت می‌‌شود و شرکت را مجاز خواهد کرد تا ضمن انسداد حساب کاربری راننده متخلف، وجه‌التزام مقرر در بند فوق را از نام‌برده وصول نماید.

٦-تعهدات اختصاصی شرکت حمل و نقل

٦-١- شرکت حمل و نقل موظف است پس از پذیرش درخواست از سوی راننده کارت سلامت و کارت هوشمند راننده و...از مبادی ذیربط بررسی و پس از تایید آن نسبت به هماهنگی با کارفرما (متقاضی) و راننده از طریق نرم افزار اقدام نماید.

٦-٢- استفاده از ایزی بار نافی تعهدات و مسئولیت های قانونی شرکت حمل و نقل در قبال رانندگان وکارفرمایان(متقاضیان)نمی باشد و کماکان کلیه مسئولیتهای حمل بار بعهده شرکت حمل و نقل خواهد بود وشرکت( ایزی بار )هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.

٦-٣- شرکت حمل و نقل موظف است ظرف حداکثر ٣0 دقیقه کلیه هماهنگیهای لازم را انجام و بارنامه و .... را از طریق نرم افزار برای متقاضی ارسال نماید. تخلف از این امر شرکت را مجاز خواهد نمود که ضمن کسر معادل هزینه‌ی خدمت از حساب کاربری شرکت حمل و نقل ،خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت ایزی بار را همانند راننده دریافت نماید. اخذ مبالغ موصوف نافی حق ایزی بار برای انسداد حساب کاربری شرکت حمل و نقل مزبور نخواهد بود. رد درخواست پس از پذیرش آن در صورتی که شرایط راننده و متقاضی مورد تایید بوده باشد مشمول حکم این بند خواهد بود.

٦-٤- شرکت حمل و نقل موظف است قیمت تعیین‌شده توسط کارفرما(متقاضی) را از ایشان مطالبه نماید. مطالبه‌ی مبلغ مازاد – جز در شرایط مقرر در بند ۳ ماده‌ی ۲ – موجب ایراد ضرر به حیثیت تجاری شرکت(ایزی بار) می‌‌شود و شرکت را مجاز خواهد کرد تا ضمن انسداد حساب کاربری شرکت حمل و نقل متخلف، وجه‌التزام مقرر در بند فوق را از نام‌برده وصول نماید.

٦-۵- شرکت حمل و نقل موظف است اعتبار تجاری نرم‌افزار ایزی بار را در همه حال در نظر بگیرد و برای حفظ این اعتبار از خود حسن خلق نشان دهد و مراتب نزاکت و ادب را در قبال متقاضی(کارفرما) و راننده را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه‌‌دار شدن حیثیت تجاری نرم‌افزار گردد شرکت(ایزی بار) را مجاز خواهد نمود که مبلغ پنج میلیون تومان به‌عنوان وجه التزام تخلف از راننده‌ی متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث این امر با شرکت است.

٦-٦- در صورت تقلب شرکت حمل و نقل در استفاده از نرم افزار و دریافت اطلاعات صاحب بار و استفاده غیر از نرم افزار ایزی بار و ارتباط مستقیم با کارفرما یا استفاده از شرکت حمل دیگری بمنظور دور زدن شرکت(ایزی بار) و شهادت کارفرما در این خصوص،شرکت حمل و نقل را مکلف می نماید مبلغ ٥ میلیون تومان وجه نقد بعنوان ضرر و زیان هر تقلب به شرکت پرداخت نماید.

٧- تعهدات شرکت(ایزی بار)

٧-۱- شرکت متعهد به تلاش برای ارائه‌ی خدمات باکیفیت است و در این راه تلاش می‌‌کند با به‌روزرسانی نرم‌افزارها متناسب با نیاز کاربران سطح خدمات ارائه‌شده را ارتقا بخشد.

٧-۲- شرکت متعهد به حفظ و حراست از اطلاعاتی است که در نتیجه‌ی استفاده‌ي کاربران از خدمات ایزی بار در نرم‌افزار ثبت و ذخیره می‌‌شود. این اطلاعات به‌شرح زیر است:

* اطلاعاتی که کاربر به‌صورت مستقیم در فرم مشخصات ثبت‌نام (نام، نام خانوادگی، شماره‌ی ملی، آدرس و شماره‌ی تلفن همراه)، درخواست و … در اختیار شرکت قرار می‌‌دهد.

*اطلاعاتی که به‌طور غیرمستقیم و در نتیجه‌ی استفاده‌ی کاربر از خدمات ایزی بار در این برنامه ذخیره می‌‌شود؛ از جمله موقعیت مکانی مبدأ متقاضي ،زمان هر خدمت، نشانی مقصد، هزینه‌ی خدمت، تراکنش‌های مالی صورت‌گرفته در حساب کاربری جهت استفاده از خدمات ایزی بار و اطلاعات مربوط به سخت‌افزاری که کاربر با استفاده از آن از خدمات ایزی بار استفاده می‌‌کند (نظیر سیستم‌عامل آن) و نهایتاً شیوه‌ی اتصال کاربر به اینترنت و …

تبصره: در مواردی شرکت به کاربران اجازه می‌‌دهد عکس، فایل صوتی یا تصویری، اطلاعات، دست‌نوشته یا نظرات خود را در نرم‌افزارهای ایزی بار منتشر کنند. محتوای تولیدشده – و نه کپی‌شده – توسط کاربران به‌شیوه‌ی مذکور در مالکیت کاربران قرار دارد، اما کاربران با بارگذاری این موارد روی نرم‌افزارهای ایزی بار اجازه‌ی استفاده، تغییر و انتشار آن را به هر نحو و در هر زمان به‌صورت رایگان، غیرقابل‌رجوع و قابل انتقال به شرکت واگذار می‌‌کند.

٧-۳- شرکت متعهد می‌‌شود که اطلاعات ذخیره‌شده در برنامه‌ی ایزی بار یعنی موارد فوق الذکر – را تنها در جهت بهبود کیفیت خدمات استفاده نماید، در نتیجه ارائه‌ی شماره‌ی همراه متقاضي و راننده و شرکت حمل و نقل به یکدیگر برای پیدا کردن محل دقیق متقاضي هنگام شروع خدمت و هماهنگی های لازم بلااشکال است.

٧-۴- شرکت متعهد است کلیه تغییرات، اصلاحات و الحاقات قرارداد حاضر را از طریق نرم‌افزارهای ایزی بار ایمیل یا پیامک به کاربران اطلاع دهد. هر کاربر می‌‌تواند عدم تمایل خویش را نسبت به استفاده از خدمات پیامکی نرم‌افزار اعلام کند و تقاضای قطع این خدمات را داشته باشد. در صورت طرح چنین تقاضایی، نظر به امکان ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی، مسئولیتی متوجه شرکت نیست و کاربر حق اعتراض نخواهد داشت.

٧-۵- در صورت بروز هرگونه مشکلات مالی مربوط به پرداخت کرایه متقاضي مسئولیت آن بر عهده شرکت حمل و نقل میباشد

٨- محدوده‌ی مسئولیت شرکت.

٨-۱- نظر به این‌که ایزی بار تنها خدمات نرم‌افزاری ارائه می‌‌دهد و در حمل‌ونقل بار و خدمات ديگر دخالت ندارد، شرکت هیچ‌گونه تضمینی در خصوص کیفیت خودرو، سلامت فنی آن، صلاحیت و مهارت رانندگان، زمان دریافت خدمات و کیفیت سرویس و تعهداتی که راننده و شرکت حمل و نقل ارائه می‌‌دهد نخواهد داشت و مسئولیت متوجه شرکت حمل و نقل و راننده میباشد.

٨-۲- شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث – که ممکن است موجب حدوث نقص یا اشکال و ایرادی در حساب کاربری کاربر گردد – نخواهد داشت.

٨-۳- شرکت نمی‌‌تواند اجرا شدن برنامه‌ی ایزی بار را در تمامی سخت‌افزارها، دستگاه‌های تلفن همراه یا شبکه‌های ارتباطی تضمین نماید.

٩- قانون حاکم و شیوه‌ی حل اختلاف

قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف طرفین تلاش خواهند کرد تا اختلاف خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز و از راه گفت‌وگو حل‌وفصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل‌وفصل خواهد شد.